Je groepscursus verplaatsen? Verschillende leslocaties combineren?

Ben je ingeschreven voor een opleiding aan het Centrum voor Avondonderwijs en kan je je om welke reden dan ook niet verplaatsen naar je campus? Geen probleem! Op alle locaties worden op regelmatige tijdstippen exact dezelfde cursussen georganiseerd. Je krijgt overal les van dezelfde docenten, met dezelfde handhoeken en volgens hetzelfde lessenplan. Een opleiding is op alle verschillende locaties dezelfde. Je kan de lesdagen van je cursus dus opsplitsen over verschillende leslocaties.

Heb je een les of het examen gemist? Ook dat is geen probleem. Je haalt je gemiste les perfect in op een later tijdstip, op dezelfde of op een andere locatie! Hou je opleidingskalender dus goed in de gaten. Wanneer een nieuwe datum voor jou past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn, neem je gratis deel aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus alle rechten!

Opgelet! De overheid heeft beslist om alle onderwijsinstellingen tijdelijk te sluiten (=overmacht). Dit is een terechte tijdelijke maatregel die mogelijk wordt verlengd. Indien je bent ingeschreven voor een opleiding die niet kan doorgaan omwille van overmacht behoud je ten allen tijde het recht om deze opleiding te volgen op een later tijdstip mits vrije plaatsen (uitstelrecht). We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over verschillende campussen.

Je groepscursus of examen uitstellen naar een latere datum?

Ben je ingeschreven voor een bepaalde cursus en komen de lesdata je uiteindelijk toch niet goed uit? Ben je ziek geworden (met of zonder doktersattest)? Geen probleem! We zorgen ervoor dat je jouw cursus altijd kan uitstellen naar een latere datum.

Je kan je gedurende één jaar na de startdatum van je cursus inschrijven voor dezelfde opleiding als er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Hou je opleidingskalender dus goed in de gaten. Wanneer een nieuwe datum je past, bel je drie dagen voor de startdatum naar het secretariaat van de school. Wanneer er nog vrije plaatsen zijn, mag je gratis deelnemen aan de nieuwe lessenreeks. Je behoudt dus alle rechten!

Straffer zelfs, je mag de lessen die je al hebt gevolgd gewoon opnieuw doen, zodat je zeker perfect voorbereid bent voor het examen.

Slaagde je niet voor je examen? Dan doe je het toch gewoon een keertje opnieuw in een andere lessenreeks op een latere datum! Op onze school mag je onbeperkt herkansen bij dezelfde of bij een andere docent.

Opgelet! De overheid heeft beslist om alle onderwijsinstellingen tijdelijk te sluiten (=overmacht). Dit is een terechte tijdelijke maatregel die mogelijk wordt verlengd. Indien je bent ingeschreven voor een opleiding die niet kan doorgaan omwille van overmacht behoud je ten allen tijde het recht om deze opleiding te volgen op een later tijdstip mits vrije plaatsen (uitstelrecht). We zijn superflexibel wat betreft het samenstellen van je persoonlijke opleidingsagenda over verschillende campussen.

interestsCarouselHeader