Aansturen vs. zelfsturing, cpProfessionWithFuture

cpWouldYou
Aansturen vs. zelfsturing
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeGroup
1 cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 8 cpHoursPerClass
cpCourseTypeDiplomaPrefix cpcertificationcertificate

€875

cpProgram Aansturen vs. zelfsturing
cpCourseContent
cpSkillsAndSkills
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

Angelique Beun-Tettelaar Angelique Beun-Tettelaar

ccpTeachesCourse
Schoonheidsspecialist Allround

Angelique is meer dan 25 jaar werkzaam in de skincare en cosmetica branche. Ze is gesta...

Lynn Verstraeten Lynn Verstraeten

ccpTeachesCourse
Orthese

Jonathan Dequeker Jonathan Dequeker

ccpTeachesCourse
SketchUp 3D

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0