Aansprakelijkheid MILCO, cpProfessionWithFuture

cpWouldYou
Aansprakelijkheid MILCO
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeGroup
1 cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 4 cpHoursPerClass
cpCourseTypeDiplomaPrefix cpcertificationattestation

€330

cpProgram Aansprakelijkheid MILCO
cpCourseContent
cpSkillsAndSkills
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

Kalinka Vanhemelrijck Kalinka Vanhemelrijck

ccpTeachesCourse
Lichaamsmassage

Tinne Sterckx Tinne Sterckx

ccpTeachesCourse
Bewustzijnscoach

Bijna 10 jaar geleden heeft onze docente Martine Sterckx haar eigen zaak opges...

Nigel Ysewyn Nigel Ysewyn

ccpTeachesCourse
Orthese

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0