Aankoop van grondstoffen, cpProfessionWithFuture

cpWouldYou
Aankoop van grondstoffen
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeGroup
1 cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 8 cpHoursPerClass
cpCourseTypeDiplomaPrefix cpcertificationcertificate

€875

cpProgram Aankoop van grondstoffen
cpCourseContent
cpSkillsAndSkills
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

Nigel Ysewyn Nigel Ysewyn

ccpTeachesCourse
Orthese

Denise Rombouts Denise Rombouts

ccpTeachesCourse
Mindfulness Coach

Graag stel ik me aan je voor mijn naam is Denise Rombouts ik ben sinds 2014 we...

Glenn Mertens Glenn Mertens

ccpTeachesCourse
Lightroom

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0