Waardevolle diploma's voor professionals

We belonen je inzet, je doorzettingsvermogen en je ambitie met een waardevol diploma. Dat diploma is de beloning voor een geslaagd examen, het bewijs van jouw kennis en vaardigheden én het begin van een levenslang leertraject. Kortom, het is het sluitstuk van jouw professionele en praktijkgerichte opleiding.

Garantie voor succes

Je diploma staat symbool voor de start van je nieuwe professionele carrière en je levenslang leertraject!


Beloning voor een geslaagd examen

Op het einde van je opleiding maak je als student een examen of een praktische eindopdracht. Scoor je meer dan 60%? Proficiat, jij ontvangt een diploma! Is er geen examen op het einde van je opleiding? Dan ontvang je in de plaats een officieel certificaat, getuigschrift of deelnameattest.

Bewijs van jouw kennis en vaardigheden

Het bedrijfsleven waardeert de diploma’s ten zeerste. Ze zijn namelijk een bewijs van jouw beroepskennis en praktijkgerichte vaardigheden. Je kan er meteen mee aan de slag in de job en in de sector van jouw keuze.

Begin van een levenslang leertraject

Heb je een diploma? Dan kan je jezelf meteen inschrijven voor vervolgopleidingen of specialisatiecursussen, ook bij onze opleidingspartners in binnen- en buitenland om levenslang te blijven leren.

Raadpleeg handig je diploma's met de online diplomachecker!


1. Vrije markt gereguleerde beroepen

Een vrije markt gereguleerd beroep is een beroepsactiviteit waarvoor geen regels worden opgelegd door de bevoegde overheid. Het beroep is vrij toegankelijk en iedereen kan het uitoefenen, met of zonder diploma. We denken hierbij aan bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste, een masseur, een personal coach, een voedingsdeskundige, een gezondheidstherapeut... Je kan je beroepskennis bewijzen aan de hand van getuigschriften, certificaten, diploma's of praktijkervaring.

2. Beschermde beroepen

Volg je een opleiding die leidt tot een beroep dat in jouw land door de overheid gereglementeerd (of 'beschermd') is? Dan leg je, om je beroepsbekwaamheid aan te tonen, na het examen op onze school ook examen af bij de 'Centrale Examencommissie' van de bevoegde overheid. Dat wordt extern georganiseerd.


3. Wettelijk erkende beroepen

In sommige Europese landen zijn enkele beroepen door een wet gereguleerd. We denken dan in eerste instantie aan de 'vrije beroepen'. Hieronder vallen onder meer een aantal juridische beroepen, medische beroepen, financiële beroepenen bouwkundige beroepen. Tot slot zijn er nog enkele beroepen zoals leerkracht lager onderwijs of kleuterleidster. Voor alle bovenstaande beroepen verwijzen we je graag door naar meerjarige opleidingen aan een erkende hogeschool of universiteit.

4. Diploma secundair diploma

Via de 'Centrale Examencommissie' kan je alsnog je diploma behalen. Met een opleiding helpen we je graag de beste voorbereidingen te treffen op deze extern georganiseerde examens. Wanneer je slaagt voor het externe examen, ontvang je een diploma van de Vlaamse Overheid dat je toegang geeft tot hogescholen of universiteiten. Het examen wordt extern georganiseerd.


5. Paramedische beroepen

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. De paramedicus moet erkend zijn door de bevoegde overheid voor zijn beroep om die taken te mogen uitvoeren.

6.Gezondheidsberoepen in de wellness-sector

Mensen die actief zijn als wellnesswerker vallen niet onder het toepassingsgebeid van het 'Ministerie van Volksgezondheid', maar onder het 'Ministerie van Economie'. Deze sector is vrije-markt gereguleerd en iedereen kan deze beroepsactiviteiten uitoefenen in dienstverband of op zelfstandige basis mits kennis van bedrijfsbeheer. Belangrijk is dat de beoefenaars van deze activiteiten geen diagnoses stellen en steeds doorverwijzen naar bevoegde en gespecialiseerde hulp indien nodig.

Behaal je diploma aan onze school!

Je beroepskennis aantonen is belangrijk. De diploma's van onze onderwijsinstelling worden erg gewaardeerd door het bedrijfsleven. Ook voor klanten is het belangrijk dat je professionele vaardigheden aantoont!

interestsCarouselHeader

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-